Inšpekcijski nadzor in globe

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Inšpekcijski nadzor nad izpolnjevanjem določb ZDR-1, ZEPDSV in ZVZD-1 izvaja organ, pristojen za inšpekcijo dela. Pri nadzoru lahko inšpektor za delo izreka globe, določene v 217.–221. členu ZDR-1, 23. členu ZEPDSV in 76. členu ZVZD-1.

Inšpekcijski nadzor nad izpolnjevanjem določb ZVOP izvaja informacijski pooblaščenec. Ta lahko pri nadzoru izreka globe, določene v 91.–103. členu ZVOP.

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.