Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev je začela veljati 22. junija 2019

30. 06. 2019

Sprejeta je Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev, ki je objavljena v UL, št. 39/19.

Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev določa tiste storitve iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), ki se za potrebe izvajanja Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18) štejejo za bistvene, in metodologijo za določitev izvajalcev bistvenih storitev, vključno z vrednotenjem medpodročnih in področnih dejavnikov. 

Področja, na katerih se izvajajo bistvene storitve, so:

 1. energija,
 2. digitalna infrastruktura,
 3. oskrba s pitno vodo in njena distribucija,
 4. zdravstvo,
 5. promet,
 6. bančništvo,
 7. infrastruktura finančnega trga,
 8. preskrba s hrano in
 9. varstvo okolja.

Na področju energije iz prejšnjega odstavka so naslednja podpodročja:

 • elektrika,
 • nafta,
 • plin.

Na področju prometa iz prvega odstavka tega člena so naslednja podpodročja:

 • zračni promet,
 • železniški promet,
 • vodni promet,
 • cestni promet.

Predpis in seznam bistvenih storitev po področjih in podpodročjih lahko najdete v prilogi TUKAJ.

Nazaj

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.