Uprava za informacijsko varnost s 1. 1. 2020 začela z delovanjem

22. 01. 2020

1. januarja 2020 je začela delovati Uprava za informacijsko varnost (UIV), ki bo bdela nad informacijsko varnostjo organov državne uprave, izvajalcev bistvenih storitev ponudnikov digitalnih storitev.

1. januarja 2020 je začela delovati Uprava za informacijsko varnost (UIV), ki bo bdela nad informacijsko varnostjo organov državne upraveizvajalcev bistvenih storitev ponudnikov digitalnih storitev. Med drugimi nalogami bo uprava imela tudi inšpekcijska pooblastila.

Poleg ustanovitve UIV so z uveljavitvijo zakona dodatne naloge opredeljene tudi za SI-CERT, ustanavlja se CSIRT organov državne uprave, uvajajo pa se tudi nekatere nove zahteve za zavezance glede izdelave dokumentacije, ki se nanaša na varnostne politike in arhitekturo IKT.

Nazaj

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.