Arhiv RS o prenovljenih obrazcih za zahtevo certificiranja opreme in storitev

03. 01. 2019

Ker Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah še ni sprejet, so na Arhivu RS objavili prenovljene obrazce za zahtevo certificiranja opreme in storitev.

Spremenjena arhivska zakonodaja predvideva določitev vsebine zahteve za certificiranje opreme in storitev za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter spremljevalne storitve v skladu s Pravilnikom o Enotnih tehnoloških zahtevah (pravilnik). Ker slednji še ni sprejet, Arhiv Republike Slovenije objavlja prenovljeni obrazec zahtevka za certificiranje, ki je usklajen z besedilom Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in bo v veljavi do sprejema pravilnika.

Na voljo je:

  • Obrazec: Zahteva za certificiranje opreme in storitev (doc || pdf)

Nazaj

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.