Aktualno

Nov Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah je 4. 9. 2020 objavljen v Uradnem listu RS!

04. 09. 2020

9. septembra 2020 je v Uradnem listu št. 118/2020 objavljen dolgo pričakovani Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Novosti Uredbe o upravnem poslovanju – kaj prinašajo njene spremembe v februarju leta 2020

22. 04. 2020

Sprememba Uredbe o upravnem poslovanju je objavljena v Uradnem listu RS (št. 14/2020) in je stopila v veljavo 7. marca 2020. Ključne spremembe in dopolnitve UUP se nanašajo na podpisovanje upravnih odločb in varovanje v zgradbah državnih organov.

Online seminar Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma

02. 04. 2020

Naročniki imate dostop do online seminarja na temo zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma

Uprava za informacijsko varnost s 1. 1. 2020 začela z delovanjem

22. 01. 2020

1. januarja 2020 je začela delovati Uprava za informacijsko varnost (UIV), ki bo bdela nad informacijsko varnostjo organov državne uprave, izvajalcev bistvenih storitev ponudnikov digitalnih storitev.

Začel je veljati nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi

07. 08. 2019

V Uradnem listu št. 49/19 je objavljen nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi

Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev je začela veljati 22. junija 2019

30. 06. 2019

Sprejeta je Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev, ki je objavljena v UL, št. 39/19.

Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev začne veljati 1. 6. 2019

21. 05. 2019

Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev je objavljen v UL št. 32/19 in začne veljati 1. 6. 2019

V javni obravnavi je Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave

11. 03. 2019

V javni obravnavi je osnutek predloga Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave, ki se sprejema na podlagi 17. člena Zakona o informacijski varnosti

V javni obravnavi je nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

11. 03. 2019

V javni obravnavi je predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki je pripravljen na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov

Arhiv RS o prenovljenih obrazcih za zahtevo presoje notranjih pravil oz. vzorčnih notranjih pravil

03. 01. 2019

Ker Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah še ni sprejet, so na Arhivu RS objavili prenovljene obrazce za zahtevo presoje notranjih pravil.

Arhiv RS o prenovljenem obrazcu zahtevka za registracijo ponudnika

03. 01. 2019

Ker Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah še ni sprejet, so na Arhivu RS objavili prenovljene obrazce za registracijo ponudnika opreme in storitev za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter spremljevalne storitve.

Arhiv RS o prenovljenih obrazcih za zahtevo certificiranja opreme in storitev

03. 01. 2019

Ker Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah še ni sprejet, so na Arhivu RS objavili prenovljene obrazce za zahtevo certificiranja opreme in storitev.

Novi primeri iz prakse Informacijskega pooblaščenca

08. 08. 2018

Uredba GDPR pomembno vpliva tudi na hrambo dokumentov, ki vsebujejo različne osebne podatke.

Skrbnik sistema e-hrambe

07. 08. 2018

Na kaj mora skrbnik sistema e-hrambe biti pozoren?

Nov vzorec - Zapisnik o izročitvi in prevzemu arhivskega gradiva

06. 07. 2018

Na voljo je vzorec zapisnika o izročitvi in prevzemu arhivskega gradiva, ki so ga pripravili v Arhivu Republike Slovenije.

Strokovnjak za neprekinjeno poslovanje

23. 05. 2018

Vsaka organizacija mora imeti načrt neprekinjenega poslovanja.

Pretvorbe dokumentov za dolgoročno hrambo - case study delavnica z dr. Tatjano Hajtnik (28. maj 2018)

17. 05. 2018

Za obvladovanje tveganj izgube e-dokumentov zaradi tehnološkega razvoja in posledično zastaranja formatov slovenski predpisi določajo, da je obvezna strategija dolgoročnega ohranjanja e-dokumentov oziroma njihova pretvorba v ustrezne formate.

Nova spletna publikacija Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja

29. 03. 2018

Izšla je spletna publikacija Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja.

Nova obrazca za zahtevo presoje notranjih pravil oz. vzorčnih notranjih pravil

06. 02. 2018

Arhiv Republike Slovenije objavlja prenovljene obrazce za zahtevo presoje notranjih pravil oz. vzorčnih notranjih pravil, ki so usklajeni z besedilom Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in bodo v veljavi do sprejema pravilnika.

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.